Straff for underslag

Publisert: 28.09.2020
Emneord:

Jeg har ved min forrige jobb blitt tatt for grovt underslag av litt under 100 000 kroner. Disse pengene har jeg betalt tilbake, har avlagt forklaring og tilståelse hos politiet og skal nå gå til psykolog for dette og andre ting. Jeg antar at jeg kommer til å få et brev fra tingretten innen kort tid. Hva slags straff kan jeg forvente å få i et slikt tilfelle? Fengsel? Bot? Begge deler?

Svar:

Dette er vanskelig å svare på. Strafferammen for grovt underslag er fengsel inntil 6 år, mens straffen for underslag er bot og fengsel inntil 2 år. Det kan derfor ikke utmåles en bot for grovt underslag. Utgangspunktet når det gjelder utmåling av straff for denne type kriminalitet er ubetinget fengselsstraff, men samtidig er det mange andre forhold som må vurderes. Dette kan være personlige forhold hos deg (omsorgsansvar, helse, osv) i tillegg til at det kan få følger for straffeutmålingen om politiet har brukt lang tid på etterforskningen av saken. Så selv om utgangspunktet er ubetinget fengsel, finnes det eksempler fra rettspraksis på at underslag i størrelsesorden som du oppgir, har endt med samfunnsstraff.

Del denne artikkelen: