Straff for urettmessige trygdeytelser

Publisert: 28.09.2020

Hvis en person har mottatt urettmessig trygdeytelser fra Nav (som enslig forsørger, uten og være de) hvor lenge etterpå kan vedkommende straffes for dette? Eller få krav om tilbakebetaling av utbetalt stønad?

Svar:

Foreldelsesfristen er 5 år for bedrageri og 10 år dersom bedrageriet var grovt. Grensen mellom simpelt og grovt bedrageri er ca 100 000 kroner. Politiet må ta ut siktelse for å avbryte fristen.

Foreldelsesfristen for tilbakebetalingskrav fra NAV er 3 år. Fristen regnes fra «den dag da fordringshaveren tidligst har rett til oppfyllelse».

Del denne artikkelen: