Streik i oppsigelsestid

Publisert: 17.11.2020

Jeg sa opp jobben min og har en måned oppsigelsestid. 2 uker etter oppsigelsen ble gitt, ble jeg tatt ut i streik. Kan arbeidsgiver kreve forlenget oppsigelsetid pga. streiken?

Svar:

Dette kan være regulert i arbeidsavtalen eller i en tariffavtale. Hvis det ikke er det, så gjelder det ikke noen arbeidsplikt for den tiden en er tatt ut i en lovlig streik. Så faller oppsigelsestiden i en streikeperiode helt eller delvis, så er arbeidstiden bortfalt, og oppsigelsen løper ut likevel. Men, en har selvfølgelig ikke krav på lønn når en er i streik.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: