Sykemeldt fjernet fra alle timelister i fremtiden

Publisert: 26.10.2021

Jeg jobber som bartender 2 dager fast i uken + ekstra når det trengs. Nå er jeg sykemeldt, og arbeidsgiver har fjernet meg fra alle timelister i fremtiden og gitt disse til en ny ansatt. Er dette virkelig lov? Hva kan jeg gjøre? Har ikke kontrakt, men har fått denne avtalen skriftlig på melding og muntlig.

Svar:

Som ansatt har du krav på skriftlig arbeidsavtale som blant annet skal opplyse om plassering av daglig og ukentlig arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav j). I saken her er mitt råd at du kontakter arbeidsgiver og ber om en skriftlig arbeidsavtale, som bekrefter ansettelsesavtalen. Hvis arbeidsgiver avviser at det er inngått noen arbeidsavtale, kan du vise til dokumentasjon på arbeidsforholdet ved å fremlegge SMS´er og eventuelt lønnsslipper du har mottatt. Hvis du er fagorganisert, kan du få videre bistand fra din fagforening.

Arbeidsgiver har for øvrig oppfølgingsplikt for deg når du er sykmeldt, jf. aml. § 4-6, og har plikt til å forsøke å tilrettelegge slik at du kan komme tilbake i arbeid.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: