Sykemeldt i deltidsstilling

Publisert: 29.11.2021

Spør på vegne av en venn. Han jobber 100 % vikariat til 01/02/22 og deretter går han i 100 % fast stilling. Han har et gammelt skade som har forverret seg og skal muligens opereres i februar og før han går i sin 100 %؜ fast stilling. Hva skjer med arbeidskontrakten da han blir sykemeldt før han går i 100 % stilling?

Svar:

Det er inngått en avtale, og den er bindende for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke kansellere avtalen med begrunnelse i sykemeldingen. Det kan være en usikkerhet knyttet til hans skikkethet til stillingen pga den fysiske skaden, om den ikke var opplyst til arbeidsgiver, og under forutsetning av at den har relevans for hans utførelse av det avtalte arbeidet. Men arbeidsgiver vil ha en vanskelig sak med å påberope den som en bristende forutsetning for inngåelse av avtalen. Det er arb. miljølovgivens § 15-8 som gir den ansatte dette vernet. En oppsigelse basert på sykdom er ugyldig, slik at den ansatte vil kunne få en dom på at vedkommende skal fortsette i stillingen og også bli tilkjent erstatning for den ugyldige oppsigelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: