Sykemeldt pga krevende arbeidsforhold

Publisert: 14.12.2020

Jeg jobber fast 45 % på en skole i kommunen siden 1.1.2017 og har en arbeidskonflikt med min sjef, som ikke er fornøyd med min arbeidsinnsats, noe jeg bestrider, har gjort veldig lite feil. Dette har pågått i 3 og 1/2 år. Er organisert i Fagforbundet, ble sykmeldt i mai 2020. Nå skal jeg utredes på Nav for å finne min restarbeidsevne, forbundet mener jeg bare skal vente å se. Har ikke jeg noen rettigheter overfor kommunen? Hva hvis jeg blir 100 % ufør? Og hva hvis jeg fortsatt har restarbeidsevne?

Svar:

I utgangspunktet er dette et medisinsk spørsmål som må avgjøres av leger. Så lenge du ikke er oppsagt eller sier opp selv, har du dine rettigheter som ansatt i behold. Blir du 100 % ufør, vil du sannsynligvis få uførepensjon fra KLP i tillegg til Folketrygden. Har du restarbeidsevne, plikter kommunen/arbeidsgiver å tilpasse arbeide til det, om det er mulig. Men om det er slik at du er syk pga arbeidskonflikten, vil du kunne kreve erstatning av kommunen. Godkjennes dette som yrkesskade/-sykdom, vil du ha krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringen og eventuelt yrkesskadeerstatning fra Folketrygden. Uansett er dette avhengig av mange ulike forhold, og ikke minst din helsesituasjon. Ta kontakt med fagforbundet ditt og be om bistand der til juridisk hjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: