Sykemeldt pga trakassering fra sjefen

Publisert: 27.04.2021

Jeg er fortiden 40 % sykemeldt pga trakassering av sjefen. Sjefen forlanger nå at jeg må jobbe ekstra utover de 60 % jeg nå jobber, som er 3 dager i uken. Han mener han har rett til å kreve at jeg sitter utover kveldene etter min normale arbeidstid som er fra 8 - 16 eller jobber ekstra dager. Han mener at det er arbeidskontrakten som gjelder og at om jeg ikke gjør dette er det brudd på arbeidskontrakten. Kontrakten som er på 100 % stilling sier jeg kan bli pålagt overtidsarbeid uten lønn.

Svar:

Dette var trist å høre, men du har loven på din side i saken her. Arbeidstiden skal være avtalt og forutsigbar for deg. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav j), hvor det fremgår at arbeidskontrakten skal opplyse om lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid. Når du nå er 60 % sykmeldt, skal arbeidstiden reduseres tilsvarende.

En arbeidsgiver kan kun pålegge overtidsarbeid hvis det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det, jf. aml. § 10-6 (1). Når du er sykmeldt kan du uansett be om fritak fra pålagt overtidsarbeid iht. aml. § 10-6 (10), ved å vise til at det er helsemessige grunner til at du ikke kan arbeide mer enn 60 %. For øvrig bestemmer loven at overtidsarbeid skal godtgjøres med et tillegg i lønnen på minst 40 %, jf. aml. § 10-6 (11). Tariffavtale kan gi rett til bedre betaling. Unntak fra reglene om betaling for overtidsarbeid kan gjelde hvis du er ansatt i særlig uavhengig stilling.

Del denne artikkelen: