Sykemeldt under engasjement

Publisert: 15.12.2021

Jeg har et engasjement fra 1/8-2021-31/12-2021. Nå har jeg vært hos fastlege som vil sykmelde meg, grunnet frozen shoulder. Dette har jeg hatt før og hva bør jeg gjøre? Sykmelde meg nå? Eller vente til engasjementet er utgått?

Svar:

Vurderingen av om du bør være helt/delvis sykmeldt eller fortsette i arbeid ut året, må vurderes ut fra dine helsemessige utfordringer og arbeidsgivers mulighet for å tilrettelegge. Du skriver ikke noe om hvilke arbeidsoppgaver du har, men arbeidsgiver har "så langt det er mulig" plikt til å tilrettelegge slik at du kan utføre (noe) arbeid til tross for helseutfordringene, jf. aml. § 4-6. Hvis tilrettelegging ikke er mulig eller behandlende lege mener at du skal være 100 % sykmeldt, bør du følge legens anvisning.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: