Sykmeldt arbeidstaker har startet egen virksomhet

Publisert: 20.05.2021

Jeg er en arbeidsgiver på en restaurant og har en ansatt som er kokk som har vært 100% sykmeldt under oppsigelsestiden. Han har vært sykmeldt siden januar. Han sa opp stillingen sin to dager før han åpnet sin restaurant og sendte ny sykmelding. Kan han jobbe på egen restaurant under sykemelding og oppsigelsestid? Er dette brudd på lojalitet og arbeidsavtale? Kan jeg kreve feriepengene som erstatning?

Svar:

Som arbeidsgiver kan du betvile en sykemelding fra en ansatt. Dersom du mener det er god grunn til å betvile om vilkårene for sykemelding er oppfylt, kan du la være å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Du vil ikke kunne kreve erstatning for beregning av feriepenger, men det gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver så lenge arbeidsforholdet består. Denne lojalitetsplikten består også i oppsigelsestiden. Brudd på denne kan gi grunnlag for et erstatningskrav for økonomisk tap arbeidsgiver er påført som følge av handlingene. Å starte konkurrerende virksomhet mens arbeidstaker fortsatt er ansatt, vil kunne være brudd på lojalitetsplikten.

Med vennlig hilsen, advokat Susanne Danielsen.

Del denne artikkelen: