Sykmeldt mens man bor i utlandet

Publisert: 08.03.2021

Jeg bor i EØS-utlandet og er for tiden sykemeldt fra jobben min i Norge (for norsk firma). Jeg får sykepenger fra NAV. Sjefen vil nå si meg opp pga. oppdragsmangel/nedbemanning. Hva gjelder i min situasjon? "Forblir" jeg i NAV så lenge jeg er sykemeldt eller må jeg henvende meg til trygdemyndigheter i hjemlandet når oppsigelsen trer i kraft?

Svar:

En sykemelding er ikke knyttet til det spesifikke arbeidsforholdet, men til din helse. Dette håndteres av din fastlege i samarbeide med NAV, uavhengig av hva som skjer med ditt arbeidsforhold. Men, hvis du er oppsagt når sykemeldingen opphører, må du enten skaffe deg en ny jobb eller søke arbeidsløshetstrygd. Da kan det være spesielle regler som gjelder siden du ikke er bosatt i Norge. Da må du ta kontakt med "NAV" i ditt bostedsland og NAV i Norge for å få utredet dine rettigheter.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: