Testamentere bort uskiftet bo

Publisert: 23.09.2020

Vi er 3 søsken. Far sitter i uskiftet bo og vi skrive testament som gir min søster hytta han eier (inngår i felleseie han hadde med min mor). Han sier han vil gi meg og min andre søster pliktarven på 1.5 mill hver etter de nye reglene 01.01.21. og resten vil gå til søsteren som han vil gi hytta. Verdien i det uskiftede boet er anslått til 6 mill. Kan han gjøre dette? Eller er det pliktarv fra både min far og min nå avdøde mor etter de nye reglene trår i kraft?

Svar:

Din far kan kun bestemme i testament over sin del av verdiene. Det vil normalt være halvparten av verdiene i uskifteboet om de hadde felleseie. Det er da tre millioner som må gå som arv etter mor, og deles likt mellom dere tre med en million hver. For sine 3 millioner, kan han bestemme i testament over 1/3, som han kan testamentere til din søster. Etter de nye reglene kan han også bestemme at søster skal overta hytta, og betale ut dere for det overskytende av hennes arveandel.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: