Testamentere hytte til sønn

Publisert: 18.02.2021

Jeg og min samboer har bodd i lag i ca 20 år og vi har et felles barn. Jeg har et barn fra et tidligere ekteskap. Min samboer er eier av 45 % og jeg 55 % av en nedbetalt bolig med verdi over 8 mill. I tillegg har vi en hytte med 50 % eierandeler hver (verdi av hytten er ca 2,5 mill). Spørsmål: Kan jeg testamentere min halvdel av hytten med innbo til min sønn? Og de resterende av min andel av verdier i huset (55 %) og mine kontanter ønsker jeg skal deles likt mellom mine to barn minus 4G til min sambo,

Svar:

Du kan testamentere som du vil, så lenge samboere får 4 ganger grunnbeløpet ( ca kr 405 000 per i dag), og barna sikres minste pliktdelsarv. Det vil si at det barnet som ikke skal arve hytta minst må ha halvparten av 2 /3, eventuelt 15 ganger grunnbeløpet dersom det er lavere. 15 G er litt i overkant av 1,5 mill per i dag.

Når du eier 55 % av bolig, til verdi ca 4 400 000, og samboer skal ha kr 400 000, er det kr 4 000 000 igjen som begge barna arver. Altså ca 2 mill til hver i tillegg til kontanter. Da er man innenfor 15 G til det ene barnet som da ikke skal arve din andel av hytta. Dette kan du da gjøre.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: