Testamentert forkjøpsrett på hus

Publisert: 02.09.2019

Min mormor har testamentert at jeg skal kjøpe huset etter henne mot å betale ut hennes tre barn med 1/3 hver av markedsverdi. Min mor har tidligere fått hjelp til kjøp av bolig av min mormor, men dette er ikke skrevet ned noe sted. Er dette noe hennes brødre kan kreve å få tilsvarende sum av, når dette er noe hun gjorde for nærmere 10 år siden? (Min mormor sitter i uskiftet bo) Og vil dette ha noe å si for meg og kjøp til markedsverdi? Min mor ønsker nemlig ikke ta imot sin 1/3 for å hjelpe meg.

Svar:

Her kan det være en del forhold som kan lage problemer.

For det første kan et testament som gir deg en rett til å overta et hus mot å betale ut de andre, muligens bli kjent ugyldig. Dette dersom verdien av huset som skal legges ut til deg overstiger deres pliktdelsarv. Da hjelper det ikke at du betaler ut det overskytende. Dette vil bli endret i ny arvelov som er på vei, men trolig ikke trår i kraft før om 2-3 år.

Når man sitter i uskiftet bo, så kan man ikke gi bort gaver, dersom de står i misforhold til boet. Om gaven din mor fikk var så stor at dette var et slikt misforhold, kan de andre arvingene kreve gaven omstøtt. Det må de gjøre innen 1 år fra de fikk eller burde fått kunnskap om dette.

Om bidraget til din mor er å anse som forskudd på arv, har de andre arvingene rett til å kreve tilsvarende.

Din mor kan frasi seg arven sin, og den vil da bli fordelt som om hun var død. Det vil si at den vil gå til deg og eventuelt andre søsken du måtte ha.

Jeg gjør også oppmerksom på at din mormor kun kan råde over sin del av uskifteboet. Dvs at hun kan ikke bestemme i testament over den delen som anses å tilhøre din avdøde morfar.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: