Tilkallingsvikar får ikke dagpenger

Publisert: 05.05.2021

Jeg spør for en vedkommende. Hun forklarer meg at hun jobbet som en ringevikar på en skole, men ikke hverdag og inntekten er ikke så bra siden det er ustabilt lønn. Nå jobber ikke hun der lenger, og har søk om dagpenger, men NAV nekter og sier at hun må spørre dattera om penger, og dattera har ikke jobb selv og får dagpenger, men klarer ikke å bidra hjemme siden hun har så mye gjeld å betale. Så spørsmål er at har hun krav på dagpenger eller andre penger eventuelt fra nav? Hun har ikke inntekt.

Svar:

Alle uten inntekt har krav på hjelp fra sosialtjenesten, dvs. NAV. Dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ditt spørsmål kan ikke besvares uten en konkret vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: