Tilrettelagt opplæring i grunnskolen

Publisert: 03.11.2021

Sønnen min på 7.trinn har fått påvist dysleksi og ADHD. Jeg opplever at sønnen min ikke får den opplæringa han skal ha på skolen, da de ikke klarer å finne tiltak som motiverer han til læring. De tiltakene som blir satt inn, klarer de heller ikke å opprettholde. Skolens svar har vært at de ikke får han til å jobbe på skolen og at han derfor ikke har fått opplæring. Hvilke muligheter har vi her og hvem kan vi klage til?

Svar:

Det følger av opplæringsloven at elever, som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning.

Spesialundervisning er en individuell rett en elev har i de tilfellene han/hun trenger en tilrettelegging, som går utover det som kan tilpasses innenfor det ordinære opplæringstilbudet. For å få rett til spesialundervisning må det gjøres en utredning hos PPT, som er sakkyndig instans i spørsmålet om retten til og behovet for spesialundervisning.

Dersom dere ikke har gjennomført en utredning hos PPT enda, er dette det første som bør gjøres.

Om dere ønsker å klage på et vedtak, er det kommunen som er klageinstans for grunnskolen. Dersom klagen ikke får medhold, skal den behandles av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), som er den endelige klageinstansen.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: