Tips til endring av eierbrøken på bolig

Publisert: 24.04.2018

Vi eier 50/50 i boligen men gikk inn med ulik egenandel da vi kjøpte boligen. Ved et eventuelt brudd eller dødsfall ønsker vi at disse tingene gjenspeiles riktig. Vi ønsker nå å endre på eierbrøken på boligen, og med innskuddet av forskjellig egenandel vil nå eierforholdet være 60/40. Resterende gjeld på bolig skal deles 50/50. Hvordan går vi frem? Må det tinglyses på nytt? Boligen vår er andel av et borettslag.

Svar:

Dersom dere er samboere, vil dere ha anledning til å utarbeide en samboeravtale hvor eierforholdet blir fastsatt slik dere ønsker. I et slikt tilfelle vil det ikke være nødvendig å tinglyse eierforholdet på nytt. Dersom dere er ektefeller, har dere til en viss grad anledning til å gjøre det samme. Dere bør imidlertid utarbeide avtalen i ektepakts form så langt det er mulig, og dere bør nok også gjennomføre ny tinglysning hos Statens Kartverk. I begge tilfeller kan det være hensiktsmessig at dere kontakter en erfaren advokat på familierettens område for nærmere bistand i saken.

Del denne artikkelen: