Tjene penger på YouTube ved siden av jobb

Publisert: 10.05.2021

I min arbeidskontrakt står det at jeg ikke kan ta annet lønnet arbeid siden det er enn fulltidsstilling. På fritiden driver jeg litt med YouTube og har begynt å tjene litt penger på dette. Regnes dette som lønnet arbeid da? Eller hvordan er dette?

Svar:

Arbeidskontraktens bestemmelse er tatt med for å hindre at du påtar deg forpliktelser som kan redusere dine arbeidsprestasjoner hos nåværende arbeidsgiver. Utgangspunktet er for øvrig at det du gjør på fritiden, er arbeidsgiver uvedkommende. Du er likevel selv ansvarlig for å sikre deg tilstrekkelig søvn og hvile til å gjøre en god arbeidsinnsats hos arbeidsgiver. Så lenge du ikke er ansatt i YouTube eller hos annen arbeidsgiver, kan du drive med aktivitet på YouTube på din fritid, uten at dette medfører brudd på din arbeidskontrakt.

Del denne artikkelen: