Trakasserende utleier

Publisert: 23.06.2021

Jeg har en trakasserende utleier som pleier å komme på besøk alt for ofte, selv om jeg er hjemme eller borte. Derfor føler jeg ikke tryggheten både for tingene mine og meg selv. Grunnet altså er at noen kan komme inn selv om jeg sover eller dusjer. Er det mulig å si opp leiekontrakten tidligere enn 3 måneder som står signert i hus leie avtalen?

Svar:

Jeg er litt usikker på hvordan dette spørsmålet skal forstås, men i forhold til det du skriver om soving/dusjing så forstår jeg det slik at utleier kommer inn uanmeldt uten å banke eller ringe på? I så fall vil jeg oppfatte dette som en alvorlig krenkelse av ditt privatliv og et mislighold av kontrakten når dette skjer fra utleier sin side.

Om dette skjer jevnlig så vil jeg i første omgang råde deg til å si i fra om forholdet og at du opplever dette som et mislighold av kontrakten, dette kan gjøres i form av e-post eventuelt ved en sms. Om forholdet ikke forbedrer seg så kan dette i "verste fall" utgjøre et grunnlag for deg til å heve kontrakten. Du bør i så fall på en eller annen måte ha dokumentert at slike "besøk" har forekommet.

Med heving forstås en umiddelbar oppheving av kontrakten og kan gjennomføres så snart som bare mulig.

Du har i så fall risikoen for at utleier aksepterer en slik heving. Om han ikke gjør det vil vedkommende eventuelt forfølge et krav mot deg for brudd på kontrakten.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: