Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 12.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade fra NAV. Uhell da jeg skulle fylle diesel på bussen jeg kjørte. Har arbeidsgiver lov å trekke meg i lønn for timer jeg har vært til legebesøk etter skaden? Alle legebesøk var relatert til skaden.

Svar:

Reglene om korttidsfravær til legebesøk er med noen få unntak ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Det er derfor nødvendig å se på den enkeltes arbeidskontrakt eller gjeldende tariffavtale / andre avtaler i bedriften for å se om slikt fravær skal godtas uten trekk i lønn

Dersom du som taper inntekt som følge av yrkesskaden, skal tapet erstattes av bedriftens yrkesskadeforsikringsselskap (altså ikke bedriften direkte).

Du bør absolutt melde fra om skaden (og det økonomiske tapet) til forsikringsselskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: