Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 13.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade. Har arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn når jeg må til lege/fysioterapeut i arbeidstiden?

Svar:

Redusert lønnsutbetaling som følge av at arbeidstakeren ikke har oppfylt arbeidstiden som fastsatt i arbeidskontrakten, er ikke å regne som lønnstrekk i arbeidsmiljølovens forstand. Arbeidstaker har i slike tilfeller ikke opptjent krav på lønn, og arbeidsgiver har dermed som utgangspunkt rett til å redusere lønnsutbetalingen ved fravær til legebesøk o.l. Det gjelder uavhengig av om årsaken til legebesøket knytter seg til en godkjent yrkesskade.

Reglene om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres imidlertid ulikt på ulike arbeidsplasser. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn, mens ved andre arbeidsplasser får man redusert lønn. Det er derfor nødvendig å se på den enkelte arbeidskontrakt og/eller gjeldende tariffavtale eller andre avtaler i bedriften for å vurdere i hvor stor grad slike korttidsfravær godtas.

Del denne artikkelen: