Trekke seg fra salg av bolig

Publisert: 10.12.2020

Kan man trekke seg fra salg av bolig før man har signert kontrakten, men akseptert budet? Problemet er at jeg har kommunalt lån og tilskudd som jeg har misforstått med at jeg kunne videreføre. Nå kan man ikke lenger få videreført det, og jeg blir sittende uten bolig. Kan nevne at jeg sitter i rullestol og denne boligen er tilrettelagt for meg.

Svar:

Et akseptert bud i en kjøpsprosess er bindende og tilsier at det er inngått en forpliktende avtale og evt. må du da trekke deg fra kjøpet ogda gjennomføres det dekningssalg. Evt. tap her vil du kunne bli stående ansvarlig for.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: