Trukket i lønn for ferie

Publisert: 04.01.2021

Jobber heltid turnus med arbeid annenhver helg og varierende timeantall pr uke. Arbeidsplan hver måned med 14 dagers varsel, fast månedslønn. Feriepengene utbetales i juni. Junilønn/deler av feriepenger holdes tilbake. Jeg har tatt ut full ferie, en uke i enkeltdager og resten i hele uker. Arbeidsgiver har nå trukket meg 8000,- i lønn, fordi jeg i timer skal ha tatt ut for mye ferie. Ingen informasjon er gitt. Man teller ikke timer ved ferieavvikling? Tillitsvalgt/ verneombud kan ikke hjelpe.

Svar:

Arbeidsgiver kan ha krav på å trekke deg i lønn for arbeide du ikke har utført, men da må det enten være avtalt mellom dere, eller arbeidsgiver må gå til sak for å få dom for et slikt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: