Trygderettigheter i Norge etter utenlandsopphold

Publisert: 24.08.2020

Har flyttet utenlands pga jobb, men eier en bolig i Norge. Har bodd utenlands mer eller mindre siden 2010 og flyttet mye rundt da jeg jobber med leteborings-virksomhet. Har bodd i både Afrika og Asia. Skatt er betalt av arbeidsgiver til det landet jeg har jobbet i. Hvilke rettigheter sitter jeg igjen med? Har jeg noe pensjon? Helsehjelp? Eller er jeg litt "akterutseilt"? Har planer om å flytte til Norge og jobbe noen år på slutten av karrièren. Er midt i 50-årene nå.

Svar:

Trygdesystemet i Norge er basert på bopel og arbeidsinntekt i Norge. Alt du har opparbeidet av pensjonspoeng frem til 2010, vil komme deg til gode mht alderspensjon. Men du vil verken få pensjonspoeng eller opptjeningsår i folketrygden i de årene du ikke har hatt bopel og arbeidsinntekt i/til Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: