Trygderettigheter når man starter eget firma

Publisert: 24.08.2020

Det gjelder trygderettigheter. Har jobb i et privat firma, men tenker å bygge opp en kunstbedrift på sikt. Jeg må opparbeide meg nettverk av gallerier, før det kan gå bra økonomisk. Før det er det for det meste utlegg. Men det er et lite dilemma, om man ikke har eget foretak, blir man ikke tatt seriøst. Så derfor har jeg startet et foretak, som skal opparbeides, imens jeg jobber, en stund. Kan jeg miste mine trygderettigheter/ledighetstrygd, om jeg mister jobben, når jeg har foretak?

Svar:

Trygderettigheter er basert på bosted i Norge. Ledighetstrygd har en karenstid om en sier opp jobben sin selv, ellers ikke. At du har et foretak kan innvirke på NAV sin vurdering av dine arbeids- og inntektsmuligheter, som igjen kan ha betydning for ledighetspenger. Det er en konkret vurdering. Spørsmålet er om du arbeider selvstendig eller ikke. Ta dette opp med NAV. De vil veilede deg.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: