Tvangsoppløsning av et sameie

Publisert: 03.11.2021

I forbindelse med tvangsoppløsning av et sameie, der sameierne eier 1/3 hver, må jeg som eier av 1/3, innbetale hele salgssummen dersom jeg trer inn i høyeste bud (påberoper meg fortrinnsrett/forkjøpsrett). Kan dette stemme? Om en eiendom går for 3 millioner, vil man måtte fremskaffe et finansieringsbevis på- og innbetale 3 millioner + omkostninger. Dette selv om man selv eier 1/3 av dette, 1/3 av salgssum minus meglerhonorar. Hva om du kan få finansiert 2 millioner, men ikke 3 millioner?

Svar:

Jeg er enig i at dette høres noe rart ut, men jeg vil anta at dette er korrekt. Dette er fordi det er ikke 2/3 av eiendommen som er til salgs (avvikles), men hele eiendommen. Herunder kan det være ulike heftelser, som må tas hensyn til ved oppgjøret. Oppgjørsmegler (på oppdrag fra domstolen) vil i en slik situasjon forholde seg til formaliteten og gjøre det slik.

Men i og med at du sitter på 1/3 av eiendommen så vil du i realiteten kun betale for de øvrige sameieandelene det vil si 2/3. Du må imidlertid besørge en mellomfinansiering for deler av eiendommen, som etter oppgjør refunderes banken (=deg).

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: