Tvangssalg av hus under bygging?

Publisert: 11.01.2021

Jeg og min mann har gjeld og begynte med frivillige gjeldsordning i april i fjor. I juni brant dessverre vårt hus ned. Dette med forsikring har gått greit. Spørsmål kan kreditorer, ikke staten eller kommunen gjeld, men forbruksgjeld kan de kreve tvangssalg av huset før det er bygd eller etter det er bygd?

Svar:

Som utgangspunkt kan en kreditor med pant i fast eiendom kreve tvangsdekning i form av tvangssalg av fast eiendom. Dersom dere har en gjeldsordning som inkluderer den aktuelle kreditoren, så kan ikke den kreditoren uten videre begjære tvangssalg. En gjeldsordning som er vedtatt frivillig eller tvungent vil som hovedregel avskjære den enkelte kreditors adgang til å forfølge kravet gjennom tvangsdekning.

Når huset er nedbrent, så gjenstår likevel tomten og tomteverdien. I de fleste tilfeller vil det såkalte dekningsprinsippet stenge for gjennomføring av tvangssalg. Dekningsprinsippet er kort fortalt at at alle heftelser foran kreditoren som er saksøker må dekkes fullt ut. Dersom huset skal gjenoppføres i regi av forsikringsselskapet, så er det en spesiell situasjon, som kanskje må medføre at det skal gis utsettelse med gjennomføring av tvangssalget.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: