Tvangstrekk på aksjer?

Publisert: 16.06.2020

Jeg har ganske stor inkassogjeld, men har investert i litt aksjer. Kan dette bli tvangstrukket på samme måte som et lønnstrekk hvis man har fortjeneste der?

Svar:

Det kan ikke tas utleggstrekk (som i lønnstrekk) i dine aksjer, men det kan tas utleggspant i "ethvert formuesgode som tilhører skyldneren og som det kan tas beslag i" (jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1). Dette innebærer at eventuelle kreditorer kan begjære utleggspant i dine aksjer.

Del denne artikkelen: