Tvungen forvaltning av alderspensjon

Publisert: 21.07.2020

Kan NAV uten videre sette i gang TVUNGEN FORVALTNING av min alderspensjon? De har IKKE SENDT MEG ET VEDAK om dette. Ingen avtale er gjort angående pensjonen, betaling av husleie m.m. Jeg er en eldre dame, men absolutt IKKE senil, rusmisbruker osv. Jeg har påklaget dette, men NAV startet før klagefristen gikk ut 03082020. Jeg blir jo til de grader overkjørt og mister helt kontroll.

Svar:

NAV kan ikke sette i gang tvungen forvaltning av din alderspensjon uten at det foreligger et vedtak. Dette vedtaket er det viktig at de gjør tilgjengelig for deg. Her bør du be om å få dette utlevert. Dersom det foreligger et vedtak om tvungen forvaltning kan dette igangsettes av NAV selv om vedtaket er påklaget. Du bør vurdere å ta kontakt med advokat for vurdering av om du fyller vilkårene for fri rettshjelp i denne saken.

Del denne artikkelen: