Uenig i invalideprosent

Publisert: 19.02.2020

Jeg søkte pasientskadeerstatning fordi jeg fikk komplikasjoner etter å ha ventet for lenge med å få ryggoperasjon (Claudia equina syndrom). Jeg søkte i september 2018. I september 2019 fikk jeg svar på at jeg fikk medhold, men jeg er noe uenig i enkelte ting som er lagt til grunn for invalideprosenten. Jeg har tiden etter sendt flere mail, og ringt, for å kunne høre status i saken. Jeg får ikke svar fra NPE. Bør jeg skaffe meg advokat? Kan jeg eventuelt få fri rettshjelp?

Svar:

Ja, du bør absolutt skaffe deg en advokat som arbeider med pasientskader. Når du nå har fått medhold så antar jeg det er erkjent erstatningsansvar og at det nå skal utmåles erstatning. Da er det veldig viktig at VMI(varig medisinsk invaliditet) blir fastsatt riktig. Da vil foex ikke rådgivende leger i NPE/PSN kunne gjøre en god nok jobb idet de ikke har møtt deg eller undersøkt deg klinisk.

Det er viktig at din advokat hjelper deg med slikt.

Når det er erkjent ansvar vil NPE/PSN dekke utgifter til advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: