Uenig i styrereferat

Publisert: 22.03.2021
Emneord:

Jeg er styreleder i et kunstnerkollektiv, det er opprettet som et samvirke. Kort spørsmål: Vår sekretær nekter å korrigere noe på referatet som jeg mener er feil. Kan virkelig sekretæren avgjøre det, aldri opplevd det tidligere. Saken er helt konkret og ikke noe personlig.

Svar:

Hvordan referat skal utformes og generelle prosedyrer rundt dette, reguleres ikke i samvirkeloven. På generelt grunnlag bør uenigheter om hva som har blitt sagt o.l fremgå av referatet. Hvis man opplever at referent/sekretær likevel ikke vil gjøre endringer eller presiseringer i referatet, kan man sende en e-post der det tydelig fremgår at man er uenig i innholdet i referatet. På den måten sikrer man seg notoritet på uenigheten.

Del denne artikkelen: