Uenighet om oppsigelsestid på rom i bofelleskap

Publisert: 14.12.2020

Jeg leide et enkelt rom i bofellesskap med en annen + huseier (HE) med felles inngang. Fikk jobb i hjembyen, sa opp leia i august og flyttet i okt. Ser nå det er bare én måned oppsigelsestid på enkeltromsutleie, men HE insisterte på 3 mnd og sa det stod i loven, så jeg signerte. Nå krever HE betaling for strøm/internett for november (depositum er brukt opp på husleia). Har HE rett på betaling? Og kan egentlig HE kreve 3 mnd for enkeltromsutleie? Om ikke, kan jeg da kreve tilbake leia for november?

Svar:

Dersom dette er enkelt beboelsesrom med adgang til noen annens bolig, så er det èn måned som er lovens oppsigelsesfrist. Disse reglene er ufravikelige for leietaker og du kan derfor kreve beløpet tilbake. Du skal kun betale forbruk som er lovlig avtalt og ikke for perioder ut over oppsigelsestiden. Og i dette tilfellet kun en måned. Det er også et utgangspunkt her at oppsigelsen gjelder fra dato til dato.

Husleieloven § 9-6 : For leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, skal oppsigelsesfristen være én måned. Og kommentaren: Bestemmelsen viderefører regelen i gml. husll. § 8 nr. 1 og siden det her ikke er sagt at det gjelder til utløpet av den påfølgende kalendermåned, må regelen tolkes slik at kontrakten opphører én måned etter at oppsigelsen er mottatt av leieren.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: