Uenighet om overdragelse av aksjer

Publisert: 16.10.2020
Emneord:

Vi er 2 som eier 50 % hver i et AS. Vi ble på et møte enige om at min sønn skulle skulle overta 30 % av våre aksjer. Dette var et forslag fra min partner. Overdragelsen har dratt ut i tid hele 2 år da selskapet hadde liten aktivitet. Selskapet har nå snudd og ser lovende ut i fremtiden. Da min sønn gjorde krav på aksjene har min partner endret tilbudet. Mitt spørsmål er: Er en muntlig avtale like god som en skriftlig avtale? Er jeg inhabil i denne saken?

Svar:

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Forskjellen er likevel at en innholdet i en muntlig avtale er vanskeligere å dokumentere. Hvis en er uenige om hva som ble avtalt og forutsetningene for dette, har en et bevisproblem. I ditt tilfelle blir det spørsmål om det var enighet eller om det kun var et tilbud som aldri ble akseptert? Hva var avtalt? Og har eventuelt avtalen bortfalt i ettertid pga passivitet? Det er ingen fasit på dette spørsmålet, som må vurderes ut fra de konkrete omstendighetene i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: