Uføreforsikring etter at man har blitt ufør

Publisert: 06.11.2019

Jeg ble sykemeldt i august 2015 og etter et år gikk jeg over på AAP, har nå fått 100 prosent uføretrygd. NAV har satt uføretidspunktet mitt tilbake til 2015. Arbeidsgiver hadde i 2015 forsikring på ufør på meg. Han har jo ikke det i dag ettersom jeg aldri kom tilbake i arbeid pga sykdom. Det jeg lurer på er om jeg kan ha rett på å få utbetalt uføreforsikring?

Svar:

Du bør henvende deg til det aktuelle forsikringsselskapet. I et normaltilfelle vil du ha krav på en uførepensjon enten fra en OTP-forsikring eller annen kollektiv pensjonsforsikring, slik du beskriver din situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: