Uføreforsikring i to selskap

Publisert: 27.10.2020

Hvis man har to kritisk syk-forsikringer eller uføreforsikringer i to ulike selskap. Får man utbetalt fra begge eller bare en av de?

Svar:

På personforsikringer er det ingen samordning av forsikringer (slik det er på skadeforsikringer), slik at dersom du har forsikring (f.eks uføreforsikring) vil du kunne få utbetalt fra flere selskap.

Del denne artikkelen: