Undersøkelsesfrist hos barnevern

Publisert: 26.11.2020

Undersøkelsefrist hos BV var 9. november. Nå er det snart 2 uker siden det men vi har ikke hørt noe. Hva er praksisen? Finnes det noe frist etter frist for å få noe info?

Svar:

Barneverntjenesten har i utgangspunktet 3 måneder på å gjennomføre en undersøkelsessak. Denne fristen kan barneverntjenesten utvide til 6 måneder dersom det foreligger omstendigheter som har medført vanskeligheter med å avklare innen fristen. Dere skal i så tilfelle orienteres om at undersøkelsesfrisen utsettes.

Dersom dere ikke får en avklaring på disse spørsmålene kan dere kontakte Fylkesmannen som tilsynsorgan. Min erfaring er at Fylkesmannen er flink til å følge opp denne type henvendelser.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: