Usikker på farskap

Publisert: 01.10.2018

Min samboer har ett barn fra tidligere som han i senere tid har blitt usikker på om han er den biologiske far til. Dette pga at det har kommet fram diverse utroskap i forholdet. Per dags dato har han ingen kontakt med barnet, men vil gjerne DNA-teste henne for å vite sikkert om han er far eller ikke. Av tidligere erfaringer kommer barnemoren mest sannsynlig til å nekte på en sånn test? Hvordan går vi frem da? Og er det muligheter for at staten kan nekte han en rettslig DNA-test?

Svar:

Dersom din samboer er usikker på farskapet til barnet, kan han ta ut søksmål på dette. Retten kan da pålegge mor, barnet og hver mann som er part i saken å avlegge DNA-test. Retten kan avsi dom i farskapssak uten hovedforhandling​, dersom en DNA-test enten utpeker en mann som far eller viser at han ikke kan være far til barnet, likevel slik at partene skal få anledning til å uttale seg om forutsetningene for å avsi dom uten at hovedforhandling.

Jeg vil anbefale at dere tar kontakt med en advokat direkte for å avklare nærmere prosess i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: