Usikker på om far bør få mer samvær

Publisert: 24.11.2021

Jeg har en sønn på 15 måneder som jeg har 100 % daglig omsorg for. Far var ikke til stede før barnet var 3måneder, og startet ikke skikkelig kontakt før rundt 6/7måneder gammel. Han kommer på besøk to ganger i uken i to timer. Han har fått tilbud om å komme mer. Han har brutt mange avtaler osv. Nå ønsker han å ha barnet alene i 6 timer i helgen, jeg fullammer enda og jeg ser at barnet ikke er trygg på han. Han har aldri skiftet en bleie en gang. Har han krav på dette?

Svar:

I utgangspunktet bestemmer foreldre selv hvilken samværsordning de vil ha for sine barn. Mange foreldre klarer å bli enige og inngå en avtale om samvær, hvis dere ikke klarer å bli enige om hvilket omfang som er best for barnet deres, kan dere søke hjelp hos familievernkontoret.

Foreningen for sakkyndige psykologer har gitt ut en veileder om samvær for de minste barna. Denne kan du søke opp på nett og finne råd om når det passer med økning av samvær og hvilket tempo det kan gjøres i. Vær oppmerksom på at hvert barn skal vurderes konkret, slik at dette ikke er noen fasit, men en generell anbefaling.

Du beskriver at far har vært på besøk hjemme hos deg to ganger i uken a to timer og at oppfølgingen av samværet har vært variabel. Hvis han aldri har hatt barnet alene før, så kan det være fornuftig å prøve ut det først, før man øker varigheten på samværet.

Far har ingen "krav" på noe spesielt samværsomfang. Enten må dere bli enige om omfanget av samværet, ellers må dere be domstolene om hjelp til å fastsette et samvær som passer for deres barn.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: