Uskifte som samboer

Publisert: 04.06.2018

Ugifte samboere uten felles barn, begge med særkullsbarn:

1. Hvis samtykke fra særkullsbarn, overhodet mulig å avtale uskifte?

2. Hvis nei; gjensidig testament (m/sækullsbarns samtykke) på en av disse måter: a) arve alt mot at "uskiftereglene anvendes analogt så langt det passer"? b) arve alt m/begrensninger i råde/test.rett og forutsatt forholdsmessig deling til "hver side" etter sistes død, bortfall av testament ved samlivsopphør og utløsning forskudd på arv hvis "nytt forhold"?

Svar:

1. Nei, uskifte kan man som samboere sitte i dersom man har felles barn. Skulle dere giftet dere vil dere kunne avtale uskifte dersom særkullsbarna aksepterer dette.

Dere kan imidlertid arve hverandre, uten hensyn til livsarvinger, så fremt dette står i testament, derosm dere har vært samboere i minst 5 år.

2. Dette ble litt komplisert til å besvare kort. Utgangspunktet er at dere kan skrive hva dere vil i et testament. Om man her får en bekreftelse på at barna ikke vil ta arv så lenge man lever, er dette ok.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: