Utbetaling av opptjente feriepenger ved jobbytte

Publisert: 11.10.2021

Jeg skal bytte jobb i desember og har opptjent feriepenger gjennom hele året. Praksisen på mitt nåværende arbeidssted er at opptjente feriepenger blir utbetalt sammen med den siste lønningen. Av skattemessige årsaker har jeg spurt om å få utbetalt feriepengene i januar istedenfor. Arbeidsgiveren min har imidlertid gitt meg beskjed om at de ikke har lov til dette på grunn av utmelding i et lønnssystem. Stemmer det at jeg må få utbetalt feriepenger nå og ikke kan vente til neste år? Ved flere andre arbeidsforhold har dette vært mulig tidligere.

Svar:

Utgangspunktet er at opptjente feriepenger utbetales sammen med siste ordinære lønning fra fratreden. Skattemyndighetene aksepterer imidlertid at partene avtaler senere utbetalingstidspunkt, f.eks. til etter årsskiftet for å unngå forskuddstrekket og med virkning for periodiseringen av inntektsbeskatningen. Dersom både arbeidstakeren og arbeidsgiveren ønsker det, kan det derfor inngås avtale om at feriepengene først utbetales i ferieåret, det vil si året etter de er opptjent.

Del denne artikkelen: