Utbygger har skadet eiendom

Publisert: 22.03.2021

Bak huset skal det bygges noen hus. Firmaet som har sprengt har sprengt vekk deler av fjell på min tomt (ca en meter inn, og tre fire meter ned). Fjellet på tomten min har også sprekt i stykker sånn at fjellmassen ikke lenger henger fast men er løst. Vil jo si at de har gjort hærverk på tomten min. Vet ikke hvor jeg skal begynne.

Svar:

Jeg vil vel ikke omtale dette som et hærverk, som gir et inntrykk av at "skadevolder" har forårsaket en slik skade med vitende og vilje.

Men det er godt mulig at skaden er forårsaket ved at vedkommende har opptrådt uforsiktig og endog grovt uaktsomt. Dette kan for så vidt være interessante vurderinger i forhold til en eventuell strafferettslige tilnærming av saken. Jeg for min del forholder meg til det eiendomsrettslige aspektet i saken.

Herunder vil det ikke vær nødvendig å se på hvor uaktsomt skadevolder har vært ved en slik sak da et slikt erstatningsansvar kan inntre på grunnlag av et objektivt ansvar, det vil si at man er ansvarlig uten at det er behov for å påvise skyld. Herunder kan både sprengningsfirma, og naboen som stå ansvarlig for en slik skade.

Skjønt jeg er ikke sikker på hva skaden rent faktisk vil utgjøre her for deres del.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: