Utbytte fra AS når man er ufør

Publisert: 21.10.2021

Jeg går på arbeidsavklaringspenger og muligheten er til stede for at jeg blir delvis ufør. Samtidig eier jeg bedriften jeg er ansatt i (AS), og det ser ut som det blir muligheter til å ta ut utbytte. Vil dette påvirke ytelser fra NAV?

Svar:

Utbytte er ikke pensjonsgivende inntekt. Uføretrygd fra NAV samordnes med pensjonsgivende inntekt og utbytte holdes da utenfor.

En annen ting er at dersom du jobber mye i eget AS, så kan NAV stille spørsmål ved om inntektsnedgangen skyldes sykdom/skade eller om inntektsnedgangen skyldes uttak av utbytte i stedet for lønn.

Del denne artikkelen: