Utløser gestikulering erstatningansvar?

Publisert: 30.04.2021

Hvis man ved et uhell gestikulerer mens man snakker, treffer noen andre slik at det blir en skade, er man erstatningsansvarlig da?

Svar:

I utgangspunktet: Nei

For at du skal bli erstatningsansvarlig må du ha handlet "uaktsomt", noe som litt forenklet kan forklares som en uforsvarlig handling. Rene uhell (uten uaktsomhet) utløser ikke krav på erstatning. Om noe er uaktsomt blir en konkret vurdering fra sak til sak.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: