Vanskelig økonomi etter gjeldsordning

Publisert: 28.01.2021

Gjeldsordning. Både jeg og samboer har gjeldsordning hos namsmannen. Vi har hver vår, men noe av det er felles gjeld. Vi sliter forferdelig i denne koronatiden, med meg som er permittert og får 60 % lønn (dagpenger). Jeg må søke nødhjelp hver mnd til NAV. De er veldig klar over disse problemene. Vi står nå i denne situasjonen at barnehagen blir tvangsoppsagt, huset vi leier, andre abonnement som mobil telefon/bredbånd. Vi lever minimalt og trenger sårt hjelp fra noen. Hvor kan vi henvende oss?

Svar:

Det er i første rekke NAV kommune (tidligere sosialkontor) som kan bistå dersom inntektene ikke strekker til. Det kan være mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Dette beror på kommune og hvem som er eier av barnehagen. Jeg vedlegger en lenke til Oslo kommune sin side som beskriver denne prosessen: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/#gref. Lenken kan klippes ut og settes inn i nettleseren. Andre kommuner kan ha andre regler.

Du bør også sjekke hva som er avtalt i gjeldsordningen. Dersom det er avtalt fast trekk, og inntekten går ned, så kan det søkes om endring av gjeldsordning via namsmannen. Det fleste gjeldsordningsavtaler er formulert slik at du skal beholde en definert del av inntekten til livsopphold, bolig og andre utgifter som er nevnt, mens det overskytende fordeles til kreditorene. Sørg for at du overholder gjeldsordningen (også rapportering!), og søk om endring hvis det er nødvendig.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: