Varmtvann og fyring ikke inkludert allikevel

Publisert: 20.11.2020

Jeg og sambo kjøpte i sommer en selveierleilighet uten boligkjøperforsikring. I prospektet står det spesifikt at inkludert i felleskostnadene er fyring og varmtvann (akonto fjernvarme). Det står at sameiet har avtale med selskap X om innkreving av akontobeløp og avregning. Vi har mottatt faktura fra X hver mnd i tillegg til FK. Vi har nå funnet ut varmtvann og fyring (akonto fjernvarme) ikke er inkludert i FK etter å ha kontaktet X og forretningsfører. Hva slags erstatning kan vi kreve fra megler?

Svar:

Slik denne saken fremstår ut i fra dette så er det gitt uriktige opplysninger ved salget og dette medfører igjen at man kan ha krav på et prisavslag/erstatning for det økonomiske tap dere blir påført i saken.

Det er således viktig at dere så snart som mulig reklamerer på forholdet mot selger ad dette. Jeg vil videre ikke utelukke at megler kan ha et eget ansvar tilknyttet til disse uriktige opplysningene.

Mitt råd er at dere søker advokatbistand i saken. Selv om dere ikke har boligkjøperforsikring så har dere formodentlig en forsikring på leiligheten (innbo) som dekker rettshjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: