Varsel ble lekket til kollega

Publisert: 19.11.2021

Jeg sendte inn en RUH til min leder med navn på en arbeidskollega som ikke fulgte forskrifter. Bare noen timer sener blir jeg kontaktet av min arbeidskollega om spørsmål om jeg ønsket krig. Det viser seg at en som leser alle RUH, (ikke lederen min) har sendt den videre til min arbeidskollega. Dette må da være brudd på HMS, personvern?

Svar:

Kapittel 2A i arbeidsmiljøloven oppstiller de regler som gjelder for varsling. Det er bl.a. forbud mot gjengjeldelse, herunder utilbørlig opptreden fra arbeidsgivers side, som det kan være snakk om når arbeidsgiver stiller varslingen til disposisjon for andre ansatte. Det er mye å gripe fatt i når det gjelder hvorledes ditt varsel er håndtert, som også kan medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering for å angi virkemidler og løsninger i ditt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: