Vedlikehold på tinglyst gangsti

Publisert: 28.08.2018

Hvor bred er en tinglyst gangsti? Tinglyst 1963. Hvilke rettigheter rundt vedlikehold har man på ovennevnte gangsti? Da gangstien ble tinglyst var dette beite for sauer i sin tid og det er denne stien vi bruker per dag. Har man lov å klippe ned brake, eventuelt trær som har gjort gangstien ufremkommelig?

Svar:

Bredden på stien vil fremgå av stiftelsesdokumentet. Dersom det ikke er oppgitt noen bredde der, vil man i utgangspunktet ha rett til å bruke så mye av bredden som etter omstendighetene vil være nødvendig for å utøve gangstien på en fornuftig måte.

Dersom trær eller andre naturlige forekomster gjør det vanskelig å benytte stien, kan dere i hvert fall kreve at eieren av eiendommen sørger for å gjøre nødvendige tiltak slik at stien kan benyttes i samsvar med formålet.

Del denne artikkelen: