Veilag krever betaling for vei som ikke brukes

Publisert: 04.06.2018
Emneord: ,

Jeg er skogeier med veirett fram til min skog. Skogen blir ikke drevet aktivt, og jeg bruker derfor ikke veien. Et nyoppstartet veilag sier at om jeg ikke blir medlem i veilaget, og betaler innskudd og årlig avgift for veien, må jeg fraskrive meg veirett for motorisert ferdsel på denne veien. Kan de med loven i hånd kreve noe slikt?

Svar:

Det du spør etter, er regulert i Vegloven, LOV-1963-06-21-23, spesielt paragrafene 54 og 55. Sånn som loven er skrevet, er det første spørsmålet ikke aktuelt å diskutere. De kan ikke kreve at du skal melde deg inn, fordi du allerede er innmeldt og har stemmerett. Det følger av at du har rett til bruk av veien.

Veglaget står imidlertid ikke helt fritt når det gjelder hvordan utgiftene til veien skal fordeles. Loven sier at «Når privat veg​ blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar ETTER SAMME HØVETAL SOM GJELD FOR DEN BRUK HAN GJER AV VEGEN, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand.» Hvis din bruk av veien er minimal eller null, så er riktig løsning at du betaler minimalt eller ikke noe bidrag i et normalår, mot å betale tilsvarende mer når hugst hos deg fører til at skogsmaskiner med kjettinger på belter og hjul begynner å harve opp veien, og tømmerbilene kjører i skytteltrafikk.

Del denne artikkelen: