Veilaget vil ikke brøyte veien

Publisert: 15.02.2018

Vi kjøpe i fjor et hytte ganske høy oppe i veien. Vi er med i veilaget og betaler vår del til dem. Nå har det seg slikt at de siste 50 meterne ha veien går over en privat tomt, men vi har tinglyst rett på denne veien og også grunneier er ved i veilaget. Veilaget vil ikke brøyte de siste 50 meterne selv om veien er tinglyst og vi har egen adresse i denne lange veien. Kan ikke vi forlange at det blir brøytet frem til hytta vår mot at vi betaler for disse ekstra meterne .

Svar:

Dette vil bero på hvilke konkrete forpliktelser som veilaget har til å gjennomføre brøyting. For det tilfellet at veglaget ikke har noen forpliktelser til å brøyte de siste 50 meterne, vil dere som eiere være nødt til å inngå en særskilt avtale om dette.

Del denne artikkelen: