Veirett til ny vei

Publisert: 07.06.2018

Vi kjøpte en liten hytte (40 kvm) + tomt (750 kvm) for 4 år siden. Eiendommen ligger mellom to store eiendommer der det kun er adgang til vår hytte fra den ene eiendommen. Frem til nå har vi benyttet privat vei opp til 50 meter fra hytten, parkert bil (mot avgift til grunneier på 3000,- i året) og gått over grunneiers mark. Vi har fra gammelt av veirett til hytten (fra 1952). Nå skal grunneier lage ny vei - har vi da anledning til å videreføre egen privat vei med parkering til vår hytte?

Svar:

Etter bestemmelsen i servituttloven § 5 fremgår det at en bruksrett kan kreves endret eller omlagt dersom den nye ordningen er minst like god for motparten. Videre må eventuelle omkostninger ved endringen bæres av den som fremsetter krav om endring. I tillegg må det heller ikke være noen reell grunn til å nekte endringen. Dette innebærer at motparten normalt sett bør imøtekomme kravet om endring dersom omleggingen ikke gir noen spesiell grunn til å nekte.

Bestemmelsen i servituttloven § 6 gir i tillegg hjemmel for endring av en servitutt selv om den nye ordningen ikke blir like god som den tidligere. En forutsetning for dette er for det første at endringen er av stor betydning for den som fremsetter krav om det. Videre må fordelen for den som krever endring være vesentlig større enn tapet for motparten. Til slutt må det også ytes et nærmere angitt vederlag til motparten.

I dette tilfellet kan det tenkes at deres ønske om endring og utvidelse av traseen helt frem til deres hytte blir vurdert etter bestemmelsen i servituttloven § 6. Dette skyldes først og fremst at det synes å foreligge en avtale med grunneier om parkering som da vil falle bort. Den nye ordningen vil derfor rent økonomisk representere en dårligere løsning for grunneier enn hva nåværende ordning vil kunne gjøre. Dere vil likevel ha rett til å videreføre en egen privat vei til deres hytte såfremt vilkårene for dette er tilstede etter bestemmelsen i servituttloven § 6.

Del denne artikkelen: