Veirett tinglyst til ett firma

Publisert: 05.04.2018

For 23 år siden gav kommunen en potensiell kjøper/utbygger X av nabotomten A veirett til å kjøre over vår eiendom for tilkomst til trafikkert gate. Denne rett er tinglyst til navngitt firma X som aldri ble eier/utbygger av denne tomt A, men bygde her hvor vi bor ( nabotomten B). Nå er nabotomten A solgt til annen utbygger som vil hevde bruk av denne veiretten. Kan tomteselger og/eller ny eier kreve dette selv om ingen av de er nevnt på det tinglyste skjøtet ?

Svar:

Dersom det fremgår klart av det tinglyste skjøtet at vegretten er personlig til fordel for det opprinnelige utbyggerfirmaet og det heller ikke foreligger andre opplysninger som taler for noe annet, vil ny eier normalt sett ikke kunne kreve å tre inn som rettighetshaver.

Del denne artikkelen: